ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOCAT 

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1.1 DOOR UW BESTELLING / AANKOOP VIA DE WEBSITE GEEFT U TE KENNEN DAT U MET DE ALGEMENE AANKOOP VOORWAARDEN AKKOORD GAAT.
1.2 DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE AANGEBODEN ARTIKELEN EN OP ALLE MET U (KLANT) GESLOTEN OVEREENKOMSTEN EN DIENSTEN.
1.3 ALLE GOEDEREN BLIJVEN EIGENDOM VAN EXPOCAT TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN. ALLEEN CORRECT INGEVULDE BESTELFORMULIEREN KUNNEN IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN. U DIENT EEN GELDIG E-MAIL ADRES EN TELEFOONNUMMER IN TE VULLEN OP HET BESTELFORMULIER. BIJ TWIJFEL OVER DE JUISTHEID VAN DE DOOR DE KLANT VERSTREKTE GEGEVENS, HEEFT EXPOCAT HET RECHT DE BESTELLING NIET IN BEHANDELING TE NEMEN, DAN WEL MELDING TE MAKEN BIJ DE INTERNET PROVIDER IN GEVAL VAN MISBRUIK OF FRAUDE.
1.4 U KUNT ONS BEREIKEN VIA E-MAIL; INFO@EXPOCAT.NL OF OP NUMMER  06-29370569.
EXPOCAT IS GEVESTIGD TE MAASSLUIS. HET ADRES IS: PIETER DE HOOCHSTRAAT 31, 3141 JP TE MAASSLUIS. HET IS ALTIJD MOGELIJK BESTELDE ARTIKELEN AF TE HALEN EN/OF TE KOMEN PASSEN VOLGENS AFSPRAAK.
1.5 LEVERING VAN ARTIKELEN VINDT PLAATS ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. INDIEN EEN PRODUCT NIET VOORRADIG BLIJKT TE ZIJN, WORDT CONTACT MET U OPGENOMEN.
1.6 EXPOCAT HEEFT HET RECHT HAAR ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TEN ALLE TIJDEN TE WIJZIGEN.
1.7 ALLE TOEGESTUURDE FOTO`S WORDEN EIGENDOM VAN EXPOCAT.NL.
1.8 NIETS VAN DEZE SITE MAG DOOR DERDEN GEBRUIKT WORDEN ZONDER TOESTEMMING VOORAF VANUIT EXPOCAT.NL. ALLE RECHTEN VAN DEZE SITE, ZOWEL HET LOGO, DE TEKSTEN ALS OVERIGE AFBEELDINGEN ZIJN VOORBEHOUDEN AAN EXPOCAT.NL
1.9 EXPOCAT STAAT INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL  ONDER NUMMER 27253728.
BTW NUMMER NL001569991B47

ARTIKEL 2 - BESTELLEN
2.1 BESTELLINGEN KUNNEN VIA ONZE INTERNETSITE GEPLAATST WORDEN. 
2.2 ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG.
2.3 EXPOCAT.NL HEEFT ALTIJD HET RECHT BESTELLINGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN NIET UIT TE VOEREN DAN WEL DAARAAN VOORWAARDEN ZOALS VOORUITBETALING TE VERBINDEN.
2.4 DE OVEREENKOMST KOMT TOT STAND OP HET MOMENT DAT EXPOCAT.NL UW BESTELLING IN BEHANDELING HEEFT GENOMEN.

ARTIKEL 3 - LEVERING
3.1 AFLEVERING DOOR EXPOCAT.NL VINDT BINNEN NEDERLAND PLAATS DOOR AFGIFTE AAN DHL PAKKETDIENST. AL ONZE LEVERINGEN WORDEN BEZORGD DOOR DHL PAKKETSERVICE. BENT U NIET THUIS, GEEN PROBLEEM. HET PAKKET KAN DAARNA NOG DRIE WEKEN LANG DOOR U AFGEHAALD WORDEN OP HET POSTKANTOOR OF BINNEN ENKELE DAGEN BIJ HET  DPD SERVICEPUNT BIJ U IN DE BUURT. INDIEN U BIJZONDERE VERVOERSWENSEN HEEFT, KOMEN DE EXTRA KOSTEN VOOR UW REKENING. ALLE BESTELLINGEN WORDEN OP HET OPGEGEVEN ADRES AFGELEVERD.
3.2 DE GOEDEREN REIZEN IN UW OPDRACHT EN VOOR UW REKENING EN RISICO.
DOORDAT EXPOCAT.NL HAAR LEVERINGEN UITBESTEEDT AAN GLS EN DHL KUNNEN WIJ NIET GERECHTELIJK VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE INTEGRITEIT VAN DE AFLEVERWIJZE VAN DE DOOR U BESTELDE PRODUCTEN DOOR DE VERVOERDER. OP VERZOEK KUNT U UW BESTELLING MET VERHOOGDE AANSPRAKELIJKHEID EN HANDTEKENING VOOR ONTVANGST LATEN VERSTUREN. DE EXTRA KOSTEN HIERVAN ZIJN VOOR UW REKENING.
3.3 U ONTVANGT EEN E-MAIL WANNEER DE BESTELLING DOOR ONS VERWERKT EN VERZONDEN IS.
3.4 VANAF HET MOMENT DAT DE BESTELLING BETAALD IS DUURT HET IN DE REGEL MAXIMAAL 5 WERKDAGEN VOORDAT DE BESTELLING WORDT VERZONDEN. INDIEN PRODUCTEN NIET VOORRADIG ZIJN OF BESTELD MOETEN WORDEN KAN HET LANGER DUREN. .
3.5 INDIEN LEVERING VAN EEN ARTIKEL OM WELKE REDEN DAN OOK NIET MOGELIJK BLIJKT TE ZIJN, ZAL EXPOCAT.NL IN OVERLEG MET U EEN ZOWEL QUA PRIJS ALS KWALITEIT VERGELIJKBAAR ARTIKEL LEVEREN DAN WEL HET PRODUCT NA TE LEVEREN.
3.6 EXPOCAT.NL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIEFSTAL EN OF BESCHADIGING TIJDENS DE VERZENDING.
3.7 ONDANKS ALLE ZORGVULDIGHEID DIE WIJ BIJ BESTELLINGEN IN ACHT NEMEN, KAN HET VOORKOMEN DAT EEN BESTELLING NIET OF ONVOLLEDIG WORDT GELEVERD. IN DAT GEVAL KUNT U DIT TOT 14 DAGEN NA UW BESTELLING BIJ ONS MELDEN EN WORDT DE LEVERING EVENTUEEL OP ONZE KOSTEN AANGEVULD OF OPNIEUW GEDAAN.
3.8 ALLE GEMELDE LEVERINGSTERMIJNEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE EN KUNNEN DAN OOK NIET LEIDEN TOT ENIG RECHT OF AANSPRAKELIJKHEID.
3.9 INDIEN EXPOCAT.NL NIET BINNEN 30 DAGEN KAN LEVEREN OF DAT DE LEVERING DUIDELIJK LANGER DAN 30 DAGEN ZAL DUREN, KUNT U UW BESTELLING BINNEN 14 DAGEN NA BEKENDMAKING KOSTELOOS ANNULEREN MIDDELS EEN E-MAIL. 
3.10 WANNEER U EEN BESTELLING TERUGSTUURT, WEIGERT OF NIET OPHAALT, ZULLEN WIJ CONTACT MET U ZOEKEN OM DE REDEN DAARVAN TE ACHTERHALEN. ALS ER GEEN GEHOOR WORDT GEGEVEN, ZULLEN TOEKOMSTIGE ORDERS VANUIT UW KANT NIET MEER DOOR EXPOCAT.NL IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN. INDIEN EEN BESTELLING OM WELKE REDEN DAN OOK OP UW EIGEN VERZOEK NOGMAALS NAAR U VERZONDEN MOET WORDEN, ZULLEN DE STANDAARD VERZENDKOSTEN WEER IN REKENING GEBRACHT MOETEN WORDEN. DEZE KOSTEN DIENT U VOORAF OVER TE MAKEN OP HET REKENINGNUMMER VAN EXPOCAT.
3.11 ALS HET PRODUCT NIET OP VOORRAAD IS, NEMEN WIJ MET U CONTACT OP VIA EMAIL.
3.12 VERZENDKOSTEN 2013 ZIE VERZENDING EN LEVERING. WIJ VERZENDEN VIA GOODXPRESS PAKKETDIENST

ARTIKEL 4 - BETALING
4.1 ER KAN OP 2 MANIEREN BETAALD WORDEN.
DOOR HET TOTAAL BEDRAG VOORAF OVER TE MAKEN VIA IDEAL EN CONTANT/PINNEN BIJ AFHALEN.
4.2 BESTELLINGEN WORDEN NIET EERDER VERZONDEN VOOR DE BETALING IS BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN EXPOCAT.NL.
4.3 KLANTEN BUITEN NEDERLAND KUNNEN WEL VIA OVERSCHRIJVING BETALEN EN DE KOSTEN DIE DAT MET ZICH MEEBRENGT ZIJN VOOR REKENING KLANT.

VOOR KLANTEN BUITEN NEDERLAND:
RABOBANK MAASSLUIS NEDERLAND
IBAN NL14RABO0372629474
SWIFT RABO NL24

4.5 INDIEN U NIET (TIJDIG) BETAALD BEHOUDT EXPOCAT.NL ZICH HET RECHT VOOR DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN EN GEEN VERDERE OVEREENKOMSTEN AAN TE GAAN MET U. DAARNAAST ZAL EXPOCAT.NL EVENTUELE ONKOSTEN EN / OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR U, BIJ U VERHALEN.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN
5.1 EXPOCAT.NL IS GERECHTIGD PRIJZEN TUSSENTIJDS AAN TE PASSEN. PRIJSINFORMATIE OP PAPIER DAN WEL ELEKTRONISCH IS ONDERGESCHIKT AAN DE MAGAZIJNPRIJS DIE WORDT WEERGEGEVEN OP DE FACTUUR.
5.2 ZOLANG DE OVEREENKOMST NIET TOT STAND IS GEKOMEN IS EXPOCAT.NL BEVOEGD DE OP DE INTERNETSITE VERMELDE PRIJZEN EN DE VERDERE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN.
5.3 ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF KOSTEN VAN VERPAKKING EN BTW, EXCLUSIEF KOSTEN VAN VERZENDING EN OPTIONELE VERZEKERING VAN DE VERZENDING.
5.4 EXPOCAT.NL IS OOK NA HET TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST BEVOEGD WIJZIGINGEN IN HET TARIEF VAN BELASTINGEN EN/OF HEFFINGEN AAN U DOOR TE BEREKENEN. 

ARTIKEL 6 - GARANTIE
6.1 EXPOCAT GARANDEERT DE KWALITEIT VAN DE DOOR HAAR GELEVERDE ARTIKELEN GEDURENDE 3 MAANDEN NA AFLEVERING ONDER DE ONDER ARTIKEL 7 GENOEMDE VOORWAARDEN, MET UITZONDERING VAN GEBRUIKSSLIJTAGE, ZOALS RITSEN, SLUITINGEN ETC.
6.2 AANSPRAAK OP DE GARANTIE KAN ALLEEN BINNEN 7 DAGEN NA ONTDEKKING VAN HET GEBREK SCHRIFTELIJK, PER E-MAIL OF TELEFONISCH BIJ EXPOCAT.NL WORDEN INGEDIEND MET EEN KORTE BESCHRIJVING VAN HET GEBREK. JE ONTVANGT DAN INSTRUCTIES VAN ONS M.B.T. HET TOESTUREN VAN HET PRODUCT. STUUR DUS NOOIT HET PRODUCT RETOUR ZONDER EERST IN OVERLEG TE GAAN MET ONS. INDIEN GEWENST KAN EXPOCAT.NL DE KOPER VRAGEN HET PRODUCT OP TE STUREN VOOR INSPECTIE VAN DE AARD EN OORZAAK VAN HET DEFECT. DIT DIENT ALTIJD VOLDOENDE GEFRANKEERD TE GEBEUREN. DE VERZENDKOSTEN WORDEN ALLEEN VERGOED DOOR EXPOCAT.NL ALS HET DEFECT VALT ONDER GARANTIE. LET OP: WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DEFECTEN TIJDENS HET VERVOER. INDIEN GEWENST KUNT U DE PRODUCTEN MET VERHOOGDE AANSPRAKELIJKHEID VERSTUREN ZODAT ALLE SCHADE TE VERHALEN IS OP DE VERVOERDER.
6.3 INDIEN AAN IN 6.2 GESTELDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN, REPAREERT OF VERVANGT EXPOCAT.NL HET ARTIKEL DAN WEL VERGOEDT EXPOCAT.NL DE AANKOOPPRIJS OF EEN DEEL DAARVAN, (TER KEUZE VAN EXPOCAT.NL), ZONDER DAT U DE KOSTEN DAARVAN DIENT TE BETALEN .DE GARANTIE OMVAT ECHTER GEEN BIJKOMENDE KOSTEN, ZOALS VAN IN HET KADER VAN DE REPARATIE OF VERVANGING GETROFFEN NOODZAKELIJKE VOORZIENINGEN.
6.4 DE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN U WIJZIGINGEN AAN HET ARTIKEL OF APPARAAT HEBT AANGEBRACHT; ER SPRAKE IS VAN GEBREKEN DIE ONTSTAAN ZIJN DOOR FOUTIEF OF ONOORDEELKUNDIG GEBRUIK, ZOALS HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE BIJBEHORENDE GEBRUIKSAANWIJZING; HET GEBREK IS ONTSTAAN DOOR OPZET OF GROVE ONACHTZAAMHEID; EXPOCAT.NL NIET (TIJDIG) IN DE GELEGENHEID IS GESTELD VOOR ONDERZOEK VAN DE KLACHT EN HET EVENTUEEL HERSTELLEN VAN HET GEBREK.
6.5 EXPOCAT.NL BIEDT GEEN GARANTIE OP SPEELGOED,SLUITINGEN EN AFGEPRIJSDE ARTIKELEN 

ARTIKEL 7 - PRODUCTGEBRUIK
7.1 VANWEGE DE AARD VAN SOMMIGE MATERIALEN GELDT VOOR ALLE KLEDINGSTUKKEN TENZIJ ANDERS VERMELD IN HET WASVOORSCHRIFT DAT ZE HET BESTE MET DE HAND GEWASSEN KUNNEN WORDEN IN LAUW WATER. EXPOCAT.NL ADVISEERT OM PRODUCTEN NIET IN DE DROGER TE DROGEN TENZIJ ANDERS VERMELDT. EENMAAL GEWASSEN ARTIKELEN KUNNEN NIET GERETOURNEERD WORDEN.
7.2 DE OP DE WEBSITE GENOEMDE MATEN ZIJN UITSLUITEND ALS INDICATIE BEDOELD. HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
7.3 UW HUISDIER DIENT DE KLEDING ALLEEN TE DRAGEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE.
7.4 DE HONDENKLEDING IS NIET GESCHIKT VOOR ANDERE DIEREN ZOALS BIJVOORBEELD KATTEN. DIT GELDT NIET VOOR ONZE VETERINAIRE LIJN.
7.5 DE KLEDING IS ONTWORPEN VOOR HET COMFORT VAN UW HUISDIER EN VEELAL FUNCTIONEEL VAN AARD. DE MEESTE DIEREN ZULLEN GEEN ENKELE HINDER VAN HET DRAGEN VAN KLEDING ERVAREN. INDIEN UW DIER HET DRAGEN VAN KLEDING TOCH NIET PRETTIG LIJKT TE VINDEN, WORDT VERDER GEBRUIK AFGERADEN. EXPOCAT.NL STELT HET COMFORT VAN UW DIER VOOROP. BIJ WARM WEER WORDT (WARME) KLEDING DRAGEN UITERAARD AFGERADEN.
7.6 BIJ HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN MET HANDLEIDING DIEN U DEZE IN ACHT TE NEMEN. BIJ TWIJFELS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, DE GEZONDHEIDSTOESTAND, CONDITIE EN OF CAPACITEIT VAN UW DIER DIENT U EEN DIERENARTS TE RAADPLEGEN.
7.7 VOOR HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN UIT ONZE VETERINAIRE LIJN GELDT DAT BIJ PROBLEMEN OF VRAGEN DIRECT CONTACT MOET WORDEN OPGENOMEN MET EXPOCAT.NL OF UW DIERENARTS.


ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID
8.1 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EXPOCAT.NL MET BETREKKING TOT DE VERKOOP EN LEVERING VAN ARTIKELEN IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE ONDER ARTIKEL 6 GEREGELDE GARANTIE.
8.2 EXPOCAT.NL KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR VERANDERINGEN IN DE GEZONDHEID VAN UW HUISDIER TEN GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN INDIEN DIT TE WIJTEN IS AAN VERKEERD GEBRUIK. BIJ TWIJFEL OVER DE GEZONDHEIDSTOESTANDEN EN CAPACITEITEN/ CONDITIE VAN UW HUISDIER DIENT U UW DIERENARTS TE RAADPLEGEN.
8.3 EXPOCAT.NL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE DOOR LEVERANCIERS OF PRODUCENTEN VERSTREKTE TECHNISCHE GEGEVENS.
8.4 EXPOCAT.NL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE NIET VOORZIENBARE EN REDELIJKERWIJS NIET CONTROLEERBARE SLECHTE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN.
8.5 VOOR ALLE OVERIGE ZAKEN GELDT DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EXPOCAT.NL BEPERKT IS TOT HET BEDRAG VAN DE AANKOOP ZOALS VERMELD OP DE FACTUUR.

9 - KLACHTEN, RUILEN EN RESTITUTIE 
9.1 U HEEFT JURIDISCH HET RECHT OM BINNEN EEN TERMIJN VAN 14 DAGEN NA HET DOEN VAN U BESTELLING DEZE ALSNOG TE ANNULEREN. DIT KUNT U DOEN D.M.V. EEN E-MAIL AAN DE KLANTENSERVICE; INFO@EXPOCAT.NL MET VERMELDING VAN UW NAAM EN ORDERNUMMER EN EVENTUELE WIJZIGINGEN.
EVENTUELE KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT HET AL VERWERKEN EN VERZENDEN VAN DE BESTELLING, WORDEN WEL OP U VERHAALD / AFGETROKKEN VAN HET RESTITUTIEBEDRAG.
9.2 WANNEER U NIET BINNEN DEZE TERMIJN VAN 14 DAGEN REAGEERT, GELDEN DE PRODUCTEN ALS DOOR U ZONDER ENIG BEZWAAR GEACCEPTEERD.
9.3 SPECIAAL BESTELDE ARTIKELEN (ARTIKELEN DIE NIET STANDAARD IN ONS ASSORTIMENT ZITTEN) WORDEN NIET TERUGGENOMEN.
9.4 WANNEER DE BESTELDE PRODUCTEN NIET AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN OF U HEBT EEN VERKEERD PRODUCT BESTELD, DAN KUN U DE PRODUCTEN IN OVERLEG EN TER ONZER BEOORDELING RUILEN OF KAN ER RESTITUTIE VERLEEND WORDEN.
9.5 INDIEN HET PRODUCT ONDERWEG IS OP HET MOMENT VAN ANNULEREN/ WIJZIGEN, WORDT HET PRODUCT PAS VERVANGEN/ GELD TERUGGESTORT WANNEER U HET ARTIKEL BINNEN 14 DAGEN COMPLEET, IN ORIGINELE VERPAKKING, ONGEBRUIKT EN VOLDOENDE GEFRANKEERD TERUG HEBT BEZORGD AAN EXPOCAT.NL.
9.6 OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR HET RUILEN VAN HET PRODUCT DAN WEL EEN RESTITUTIE DIENT U AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOLDOEN:

  • U DIENT ONS BINNEN 14 DAGEN OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN UW KLACHT, UW VERZOEK OM TE RUILEN OF UW VERZOEK TOT RESTITUTIE. DIT DIEN U TE DOEN MIDDELS EEN E-MAIL, BRIEF, TELEFONISCH, DAN WEL LANGS TE KOMEN.
  • HET ARTIKEL DIENT BINNEN 14 DAGEN NA HET OVERLEG MET EXPOCAT.NL. IN HET BEZIT VAN EXPOCAT.NL TE ZIJN. U DIENT HET ARTIKEL VOLDOENDE GEFRANKEERD RETOUR TE STUREN AAN EXPOCAT.NL WE RADEN U HIERBIJ AAN OM EEN BEWIJS VAN UW VERZENDING TE BEWAREN. EXPOCAT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIEFSTAL OF BESCHADIGING TIJDENS DE VERZENDING. VERZEND NOOIT HET PRODUCT RETOUR VOORDAT U HIEROVER OVERLEG HEBT GEHAD MET EXPOCAT.NL. WE ZULLEN U INSTRUCTIES GEVEN OMTRENT HOE TE HANDELEN M.B.T. HET RETOURNEREN.
  • HET PRODUCT DIENT TERUG TE WORDEN GESTUURD IN DE ORIGINELE VERPAKKING, ONGEBRUIKT, ONGEWASSEN, NIET BESCHADIGD EN MET EVENTUEEL AANGEHECHTE KAARTJES.
  • IN GEVAL U HET ARTIKEL WILT RUILEN VOOR EEN ANDER ARTIKEL ZULLEN WIJ ALLEEN DE VERZENDKOSTEN EN DE EVENTUELE MEERPRIJS VAN HET ARTIKEL IN REKENING BRENGEN. DIT BEDRAG DIENT U VOORAF TE VOLDOEN OP HET REKENINGNUMMER VAN JULES HONDENBOETIEK.
  • BIJ VERZOEK TOT RESTITUTIE WORDT HET AANKOOPBEDRAG (MINUS DE DOOR ONS GEMAAKTE VERZENDKOSTEN) BINNEN 14 DAGEN RETOUR GESTORT OP UW BANK OF GIROREKENING INDIEN U AAN BOVENSTAANDE VOORWAARDEN VOLDOET.
  • DE DOOR EXPOCAT.NL IN REKENING GEBRACHTE VERZENDKOSTEN WORDEN INGEHOUDEN OP HET TERUG TE STORTEN BEDRAG.
  • ALLEEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE ZENDINGEN WORDEN AANGENOMEN! ONGEACHT DE REDEN VAN RETOUR ZENDEN. NIET VOLDOENDE OF GEHEEL NIET GEFRANKEERDE RETOURZENDINGEN WORDEN NIET AANGENOMEN EN WEER RETOUR AFZENDER GEZONDEN!


9.7 PRODUCTEN IN DE SALE KUNNEN NIET GERUILD WORDEN.
9.8 VAN HET RETOURRECHT ZIJN UITGESLOTEN; SNACKS, SPEELGOED, SALES ITEMS, KATTENBAKVULLING EN SCHOONMAAK/VERZORGINGSPRODUCTEN.

ARTIKEL 10 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 AFGELEVERDE ARTIKELEN BLIJVEN EIGENDOM VAN EXPOCAT.NL, TOTDAT U AAN AL UW (BETALINGS-) VERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN. DIT GELDT VOOR ALLE VERPLICHTINGEN WAARVOOR DE WET HET MAKEN VAN EEN EIGENDOMSVOORBEHOUD TOELAAT.
10.2 EXPOCAT.NL IS ONHERROEPELIJK GEMACHTIGD ZONDER DAT INGEBREKESTELLING IS VEREIST DE ARTIKELEN DIE HET EIGENDOM VAN EXPOCAT ZIJN GEBLEVEN BIJ U WEG TE (LATEN) HALEN EN TE VERKOPEN.

ARTIKEL 11 - COMMUNICATIE
VOOR MISVERSTAAN, VERMINKINGEN, VERTRAGINGEN OF NIET (BEHOORLIJK) OVERKOMEN VAN BESTELGEGEVENS EN MEDEDELINGEN TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN INTERNET OF ENIG ANDER COMMUNICATIEMIDDEL IN HET VERKEER TUSSEN U EN EXPOCAT.NL, DAN WEL TUSSEN EXPOCAT.NL EN DERDEN, VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP DE RELATIE TUSSEN U EN EXPOCAT.NL, IS EXPOCAT.NL NIET AANSPRAKELIJK. DIT TENZIJ EN ER SPRAKE MOCHT ZIJN VAN BEWEZEN OPZET EN / OF GROVE SCHULD OF NALATIGHEID VANUIT EXPOCAT.

ARTIKEL 12 - WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN TOEPASSING IS STEEDS DE LAATSTE VERSIE C.Q. DE VERSIE ZOALS DIE GOLD TEN TIJDE VAN HET TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1 OP ALLE RECHTEN, VERPLICHTINGEN, AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN WAAROP DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN, ALSMEDE OP DEZE VOORWAARDEN, IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.
13.2 GESCHILLEN WORDEN ZOVEEL MOGELIJK IN ONDERLING OVERLEG OPGELOST. INDIEN DAT NIET MOGELIJK BLIJKT TE ZIJN, HEEFT DE NEDERLANDSE RECHTER RECHTSMACHT EN IS DE RECHTER IN HET ARRONDISSEMENT WAAR EXPOCAT.NL IS GEVESTIGD BEVOEGD, TENZIJ EXPOCAT.NL VOOR DE RECHTER VAN UW WOON / VESTIGINGSPLAATS KIEST.

ARTIKEL 14 - PRIVACY -VERKLARING.
EXPOCAT.NL VINDT HET BELANGRIJK DAT DE DOOR U VERSTREKTE GEGEVENS ZORGVULDIG EN VERTROUWELIJK WORDEN BEHANDELD. EXPOCAT.NL ZAL DE DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS NIET DOORGEVEN AAN ANDERE PARTIJEN, MET UITZONDERING VAN DERDEN DIE WORDEN INGESCHAKELD BIJ DE UITVOERING VAN UW BESTELLING. BIJ HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING HEBBEN WIJ UW NAAM EN AFLEVERADRES NODIG OM DE BESTELLING UIT TE KUNNEN VOEREN. UW GEGEVENS WORDEN INTERN GEBRUIKT OM U OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN BIJVOORBEELD WIJZIGINGEN IN HET ASSORTIMENT, AANBIEDINGEN EN ANDERE RELEVANTE INFORMATIE OVER EXPOCAT. INDIEN U DIT NIET WILT, KUNT U DIT KENBAAR MAKEN DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR INFO@EXPOCAT.NL

DE WET KOPEN OP AFSTAND:
SINDS 1 FEBRUARI 2001 IS DE WET KOPEN OP AFSTAND VAN KRACHT. ONDERNEMERS DIE ZICH BEZIG HOUDEN MET HET VERKOPEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VIA HET INTERNET, HEBBEN TE MAKEN MET DEZE NIEUWE EN NOG VAAK ONBEKENDE WET. CONSUMENTEN HEBBEN DOOR DE WET KOPEN OP AFSTAND EEN STERKERE RECHTSPOSITIE ALS HET GAAT OM BIJVOORBEELD KOPEN VIA INTERNET. ZO MOGEN CONSUMENTEN BINNEN 7 DAGEN GEKOCHTE PRODUCTEN TERUGGEVEN EN HUN GELD TERUG VRAGEN. DIT GELDT OVERIGENS NIET VOOR ONDER ANDERE BEDERFELIJKE WAAR, KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN, GOEDEREN WAARVAN DE AARD VAN HET ARTIKEL MET ZICH MEEBRENGT DAT HET NIET GERUILD KAN WORDEN EN COMPUTERPROGRAMMATUUR (WAARVAN DE VERZEGELING IS VERBROKEN). BEDRIJVEN MOETEN CONSUMENTEN INFORMEREN OVER HET PRODUCT EN DE PRIJS. OOK DE WIJZE VAN BETALEN EN AFLEVERING MOET BEKEND ZIJN.

WAT IS EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND? EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND ZOALS DE WET DIE OMSCHRIJFT IS EEN AANKOOP WAARBIJ DE CONSUMENT EN DE VERKOPER ELKAAR BIJ DIE AANKOOP NIET HEBBEN GEZIEN. VAN EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND IS BIJVOORBEELD SPRAKE ALS MEN IETS VIA INTERNET OF BIJ EEN POSTORDERBEDRIJF BESTELT. DE CONSUMENT KAN HET PRODUCT VOOR AANKOOP NIET ZIEN EN ZICH, WANNEER HET EEN DIENST BETREFT, MOEILIJK VERGEWISSEN VAN DE AARD VAN DE DIENST. DE LEVERANCIER OF DIENSTVERLENER KAN GEVESTIGD ZIJN IN EEN ANDERE WOONPLAATS DAN DE CONSUMENT, MAAR OOK IN EEN ANDER LAND.

DE WET `BESCHERMING VAN DE CONSUMENT BIJ OP AFSTAND GESLOTEN OVEREENKOMSTEN` (WETSVOORSTEL 26 861) IS DE IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 97/7/EG. ALLE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE MOETEN DEZE RICHTLIJN IN NATIONALE WETGEVING OMZETTEN. MET DE INVOERING VAN DE RICHTLIJN WIL DE EUROPESE UNIE DE ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE MARKT STIMULEREN. DE WET BEVAT ONDER MEER VERPLICHTINGEN VOOR DE LEVERANCIER OM DE CONSUMENT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND TIJDIG EN VOLDOENDE INFORMATIE TE VERSTREKKEN. DE CONSUMENT HEEFT BEDENKTIJD EN HET RECHT OM DE OVEREENKOMST BINNEN DE BEDENKTIJD TE BEËINDIGEN. DE WET BIEDT DE CONSUMENT EEN BETERE BESCHERMING TEGEN HET EISEN VAN BETALING VOOR NIET BESTELDE ZAKEN EN GEEFT MEER BESCHERMING TEGEN AGRESSIEVE VERKOOPTECHNIEKEN. DE WET BEVAT OOK EEN BEPALING TEGEN FRAUDULEUS GEBRUIK VAN DE BETAALKAART VAN DE CONSUMENT.